Program som kan bestilles av Aarholt-tunet

Aarholt-tunet har mye forskjellig program å kunne tilby. Gjerne tilpasset ønsker og behov fra gruppa. Nedenfor er først noen beskrivelser - så kommer eksempler punktvis satt opp. Priser finner du i venstremenyen under "priser".Teambuilding – Gruppebygging.

Både voksne og ungdom vil ha stor nytte og glede av gruppebyggende aktivitet. Lek – for lekens skyld, eller også lek med undertoner som det går an å evaluere gruppas egne opplevelser gjennom.
Særlig i en kurs-sammenheng vil team-aktiviteter på gårdstunet virke sammenspleisende på gruppa. Noen av oppgavene er slik at noen må tørre å komme med løsningsforsøk, selv om det måtte være feil, for at andre skal komme på den rette løsningen. Og det gir gruppefellesskap på en ny måte. Avhengighet av hverandre i stedet for konkurranse.
Teamaktivitetene er svært forskjellige. De er ikke modighetsøvelser. Derimot kreves tankeløsninger og fantasi. Andre oppgaver krever at noen tar lederansvaret og initiativet. Atter andre krever samordning for at gruppa skal klare løsningene.Powerløypa - Egenmestring.

Der hvor "teambuildings-løypa" har et mer gruppesammenspleisende preg, har vi også laget en mer individuell løype hvor det kreves litt modighet. Man blir utfordret, får et lite adrenalinkick, trenes i ballanse osv. (Se bilde til høyre av jenta 6 meter over bakken.) Gevinsten for den enkelte er meget stor. Gleden ved å stå på toppen av et vaklende bruskassetårn eller ha kommet seg over Burmabrua er meget synlig. "Yes.....". Og vi ser at barn og ungdom vokser flere centimeter i løpet av disse aktivitetene. De blir større - inni seg. De gjør ting de ikke trodde de turde og har fått bedre selvtillit. De ser på seg selv med nye øyne og er klare for nye oppgaver og mestringer! De har lært å sette seg nye mål.
Powerløypa egner seg utmerket godt til ungdomsarrangement, klassetur, konfirmantleir, barnegrupper - og er etablert i nærheten av Gjestegården/leirskolen.


Eksempler på programaktiviteter:


Program for egenaktivisering, turmuligheter

Aarholt-tunet_tegning
Tegning: Inga-Hilde Breivik
bokeknopp
Bøke-knopp i utvikling
Ingfrid og Svein på Aarholt-tunet
Ingfrid og Svein er eiere og drivere
Burmabru_Aarholt-tunet
6 meter over bakken i powerløypa
natt_over_tunet
Natt over tunet
sau_Aarholt-tunet
En av våre kosne sauer
dverghanen
Dverghanen
Tarzan_løypa_Aarholt-tunet
En av broene i Tarzanløypa
bokeknopp
Bøke-knopp i utvikling
Klatreveggen_Aarholt-tunet
Klatreveggen har tre vanskelighetsgrader
det_gule_rommet
Det gule rommet i Bryggerhuset
Høst_over_Aarholt-tunet
Høst over tunet